Đừng bỏ lỡ tất cả hoạt động máu lửa này tại các khu vực sản phẩm CÒN VÔ SỐ BẤT NGỜ VÀ GIẢI THƯỞNG ĐANG CHỜ BẠN TẠI SONY SHOW 2018!

Cơ hội nhận giải thưởng lên đến 34 triệu đồng khi đăng ký đến Sony Show.Cơ hội nhận giải thưởng lên đến 34 triệu đồng khi đăng ký đến Sony Show.