Phần mềm SADP Tools của HIKVision

  0
  1136

  SADP viết tắt của từ Search Active Devices Protocol, là phần mềm tìm kiếm các thiết bị của HIKVision đang Online trong mạng nội bộ như: camera hikvisionđầu ghi hikvision của bạn, nó hiển thị các thông tin về sản phẩm, và cho cấu hình mạng ở dạng căn bản.

  Phần mềm SADP của HIKVision

  Cách xử lý khi SADP Tool HIKVision của bạn gặp lỗi

  Thông tin Download
  • 3.0.0.16 Phiên bản Phần mềm SADP Tools của HIKVision mới nhất
  • 20 Lượt tải
  • 26.9 MB Dung lượng File
  • 30/09/2018 Ngày tạo
  • 30/09/2018 Cập nhật mới nhất
  • Windows Chạy trên hệ điều hành
  • Mật khẩu Download

  Thông tin cập nhật phiên bản mới
  + Add two columns of device status: "Hik-Connect Status" and "Support Hik-Connect".
  + If device supports Hik-Connect service and device status is inactive, User can check the "Enable Hik-Connect" checkbox and create a verification code to enable Hik-Connect.
  + Support enable or disable Hik-Connect when modify a single device network parameters.