Phần mềm SmartPSS Dahua cho Windows

  0
  195
  smart-pss

  Phần mềm SmartPSS (phần mềm xem camera dahua trên máy tính) CMS của Dahua giúp việc quản lý tất cả Camera của Dahua một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

  • Phần mềm Smart PSS dành cho MAC
  Thông tin Download
  • 2.02.1 Phiên bản Phần mềm SmartPSS Dahua cho Windows mới nhất
  • 18 Lượt tải
  • 102 MB Dung lượng File
  • 02/10/2018 Ngày tạo
  • 12/12/2018 Cập nhật mới nhất
  • Microsoft Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10(32/64 bit) Chạy trên hệ điều hành
  • Mật khẩu Download

  Thông tin cập nhật phiên bản mới
  Version V2.02.1
  ------------------------------------------
  Language: English, Chinese

  New Function
  1. Attendance
  a)An independent function module, separate A&C modules
  b)Time attendance input
  c)Add overtime time, abnormal, out and off duty report
  d)Add console, view instant attendance info
  e)Support A&C centralized controller device input
  Revised Function
  1. A&C card issuer no. only support number input.