Một ngày nào đó, bạn muốn reset đầu ghi dahua về mặc định các cấu hình hoặc bạn dùng cách này để hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi dahua (lấy lại mật khẩu đầu ghi dahua). Hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào Menu chính của đầu ghi hình Dahua

Hướng dẫn Reset đầu ghi Dahua về mặc định

Bước 2: Đăng nhập hệ thống:

Hướng dẫn Reset đầu ghi Dahua về mặc định

Bước 3: Chọn System (hay hệ thống camera Dahua)

Hướng dẫn reset đầu ghi dahua về mặc định 1

Bước 4: chọn Default (Mặc Định) -> Chọn Factory Default (như hình)

Hướng dẫn reset đầu ghi dahua về mặc định

Bước 5: Sau khi hoàn tất, đầu ghi sẽ bắt buộc phải khởi động lại, ban vui lòng chờ quy trình khởi động lại để hoàn tất việc reset đầu ghi dahua về mặc định