Năm 2018 có thể là năm có nhiều sự cố về đường truyền Internet nhất, vì thế bài viết dưới sẽ tổng hợp lại cách tăng tốc Internet, bảo mật duyệt Web, vượt tường lửa, VPN của CloudFlare (với dịch vụ DNS 1.1.1.1)